ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» της Νομικής Σχολής ΑΠΘ σε συνεργασία με το τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 21 Μαΐου 2020 μέχρι 20 Ιουλίου ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» ή ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο dropbox:
https://www.dropbox.com/request/ZXKyCNP9J6xDiJy6jEBB. Εφόσον επιλεγεί ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται ΟΛΑ ενωμένα σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει τη μορφή: ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://addictions.law.auth.gr/”  
 
Συνημμένο αρχείο:
Συνημμένα αρχεία: