Εφετείο θεσσαλονίκης

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιδιότητα

Τηλ. Εξωτερικό

Τηλ.Εσωτ.

Αρ.Γραφ.

ΕπιθεωρητήςΘ’ΔικαστικήςΠεριφέρειας

2313311 317

7317

317

ΠρόεδροςΤριμελούςΣυμβουλίουΔιεύθυνσηςΕφετείουΘεσσαλονίκης

ΠρόεδροςΕπιτροπήςΔιοίκησηςΔιαχείρισηςκαιΛειτουργίαςΔικαστικούΜεγάρουΘεσσαλονίκης

Αντώνιος Τσαλαπόρτας, Πρόεδρος Εφετών

2313311 321

7321

320

ΠρόεδροιΕφετών

 

 

 

Β’ Πρόεδρος: Ανέστης Μηλιόπουλος

2313311 318

7318

318

Γ’Πρόεδρος:ΑγλαΐαΚωτούλα

2313311 331

7331

331

Δ’Πρόεδρος:ΚαλλιρόηΧειμαριού

2313311 330

7330

330

Ε’ Πρόεδρος:Μαρία Παπαγρηγοράκη

2313311 319

7319

319

ΣΤ’ Πρόεδρος:Νικόλαος Παπαδόπουλος

2313311 316

7316

316

Ζ’ Πρόεδρος:Παναγιώτα Παντελή

2313311 335

7335

335

Η’ Πρόεδρος:Σταματία Αναστασιάδου

2313311 313

7313

313

Θ’ Πρόεδρος:Ανδρονίκη Τυραννίδου

2313311 314

7314

314

Ι’ Πρόεδρος:Μαρία Τσιλιγκαρίδου

2313311 332

7332

332

ΙΑ’ Πρόεδρος:Βασιλική Πούρα

2313311 310

7310

310

ΙΒ’ Πρόεδρος:Αναστασία Κυριαζή

2313311 307

7307

307

ΙΓ’Πρόεδρος:Δημητρία Περιστερίδου- Κωνσταντίνου ή Φραγκοράπτου

2313311 309

7309

309

ΙΔ’Πρόεδρος:ΚωνσταντίνοςΓεωργιάδης

2313311 310

7310

310

ΙΕ’ Πρόεδρος:Ιωαννής Παπαΐωαννίδης

2313311 332

7332

332

ΙΣΤ’ Πρόεδρος:Ιωάννα Ψώνη

2313311 309

7309

309

ΜέληΤριμελούςΣυμβουλίουΔιεύθυνσηςτουΕφετείουΘεσσαλονίκης

ΤακτικάΜέλη

Χρήστος Νάστας, Εφέτης

2313311 322

7322

322

Κλεόβουλος – Δημήτριος Κοκκορός, Εφέτης

2313311 322

7322

322

ΑναπληρωματικάΜέλη

 

 

 

Μαρία Χασιρτζόγλου, Εφέτης

2313311 322

7322

322

Βασίλειος Τσιούρδας, Εφέτης

2313311 334

7334

334

ΓραφείαΕφετών

2313311 305

7305

305

ΓραφείαΕφετών

2313311 374

7374

305Α

ΓραφείαΕφετών

2313311 306

7306

306

ΓραφείαΕφετών

2313311 371

7371

307Α

ΓραφείαΕφετών

2313311 308

7308

308

ΓραφείαΕφετών

2313311 370

7370

309Α

ΓραφείαΕφετών

2313311 312

7312

312

ΓραφείαΕφετών

2313311 363

7363

312Α

ΓραφείαΕφετών

2313311 315

7315

315

ΓραφείαΕφετών

2313311 362

7362

316Α

ΓραφείαΕφετών

2313311 375

7375

317Α

ΓραφείαΕφετών

2313311 364

7364

319Α

ΓραφείαΕφετών

2313311 323

7323

323

ΓραφείαΕφετών

2313311 336

7336

323Α

ΓραφείαΕφετών

2313311 324

7324

324

ΓραφείαΕφετών

2313311 325

7325

325

ΓραφείαΕφετών

2313311 326

7326

326

ΓραφείαΕφετών

2313311 334

7334

334

ΓραφείαΕφετών

2313311 385

7385

334Α

ΑίθουσαΟλομέλειας

2313311 311

7311

311

ΠροϊσταμένηΔιοικητικούΤμήματοςΓραμματέαςΤριμελούςΣυμβουλίουΔιεύθυνσηςΕφετείουκαιΕπιτροπήςΔιοίκησηςΔικαστικούΜεγάρουΘεσσαλονίκης

 

Μαρία Κριτζάκη

2313311 321 – 2313311 429

Fax: 2310 541 848

7321

7429

 

321

Γραφείο Επιθεώρησης

Θ’ Δικαστικής Περιφέρειας

2313311 360

7360

360

ΠρωτόκολλοΠροέδρου

2313311 359

7359

359

ΤμήμαΛογιστικούΜηχανογράφησηςκαιΠληροφορικής/ΕιδικόΓραφείοΠρομηθειών

 

2313311 454

 

7454

 

454

Τμήμα Βουλευμάτων

2313311 333

7333

333

ΠολιτικοΤμήμα-ΚατάθεσηΔικογράφων,προσ- διορισμός,Δημοσίευσηπολιτικώναποφάσεων

 

2313311 361

 

7361

 

361

Πολιτικό Τμήμα – Γραμματείς Εδρών

2313311 328

7328

328

ΠολιτικόΤμήμα-Προκατάθεσηπροτάσεων

2313311 327

7327

327

ΤμήμαΓενικούΑρχείου

2313311 459

7459

459

ΤμήμαΚαθαρογραφήςπολιτικώναποφάσεων

2313311 329

7329

329

ΤμήμαΕκκαθάρισηςποινικώνυποθέσεων- Ένδικαμέσαποινικώναποφάσεων

2313311 439

7439

439

Οδοιπορικά – Μάρτυρες

2313311 440

7440

440

Ποινικό Τμήμα- Δημοσίευσηποιν. αποφάσεων

2313311 457

7457

457

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 437

7437

437

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 441

7441

441

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 442

7442

442

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 443

7443

443

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 445

7445

445

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 446

7446

446

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 447

7447

447

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 448

7448

448

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 449

7449

449

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 451

7451

451

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2313311 453

7453

453

ΔικαστικοίΕπιμελητές- ΓενικόΠρωτόκολλοΓραμματείας

2313311 358

7358

358

ΥπεύθυνοςΤεχνικήςΥπηρεσίας,ΜηχανολόγοςΜηχανικός(ΚωνσταντίνοςΜοσχόπουλος)

2313311 455

7455

455