Διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης

table.padded-table td { padding-left:6px; padding-right:6px; padding-top:3px; padding-bottom:3px; }

ΔIOIKHTIKO EΦETEIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Φράγκων 2-4, 546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.594106
Fax: 2310.594107
Email : [email protected], [email protected]

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
Ηλίας Κοντοζαμάνης 
Πρόεδρος Εφετών ΔΔ
2310-594316  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Γεώργιος Βάγιος 2310-594106, 2310594101 
(fax)2310-594107
[email protected]
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άννα Νασιοπούλου 2310-594101 [email protected]
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
Θεοδώρα Γαλάνη 2310-594102  
Ευαγγελία Τανού 2310-594105  
Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Δημήτριος Σταγωνάς 2310-594118 [email protected]
Μαρία Μπάκα (Νομολογία) 2310-594119 [email protected] 
[email protected]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Ιωάννης Τσιτσάνης 2310-594108  
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Μιχαήλ Κοτανίδης 2310-594111  
Ευαγγελία Καλαϊτζή 2310-594110 [email protected]
Αθανάσιος Πολυχρονίδης 2310-594114  
Ελένη Μηλιοπούλου 2310-594115  
Β΄ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄, Β΄ΚΑΙ Γ΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Δανάη Καπλανίδου 2310-594122  
Μαρία Παντέκη 2310-594120  
Ευαγγελία Μανιαδάκη 2310-594123  
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ΄ΚΑΙ Ε΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ευστρατία Μπαρμπέρη 2310-594112  
Κωνσταντίνος Φλέσσας 2310-594115  
Χριστίνα Δρούτση 2310-594116  
ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ευστρατία Μπαρμπέρη 2310-594112  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Άννα Τζογάνη 2310-594124  
Δημήτριος Τσανίδης 2310-594156