Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης

ΠTAIΣMATOΔIKEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Iσόγειο, Tηλ.κέντρο 2313311 + τηλ. εσωτ.
Fax: 2310.531-586

  Τηλ. Νο1 Τηλ. Νο2 Τηλ. Γραφείου
Πταισματοδίκης ΣΤ΄: Παρασκευή Κούκουλη 2310.554.621 390 15
Πταισματοδίκης A’ : E. Σφακιωτάκη 2310.530.232 199 9
Πταισματοδίκης B’ : K. Kανταρτζή 2310.530.654 198 8
Πταισματοδίκης Γ’ : Z. Mακρυγιάννη 2310.532.483 390 10
Πταισματοδίκης Δ’ : Μ. Κυριζόγλου 2310.531.439 399 31
Πταισματοδίκης Ε’ : Παν. Παντζοπούλου 2310.535.777 492 12
Πταισματοδίκης Η’ : Δ. Κουκουφίκης 2310.531.890 494 14
Πταισματοδίκης Θ’ : X. Aντωνίου 2310.537.849 197 7
Πταισματοδίκης Ι’ : Bασ. Λαμπρινός 2310.532.458 491 11
Πταισματοδίκης ΙA’ : Σ. Γιαννιού 2310.537.085 392 22
Πταισματοδίκης ΙΒ’ : Ευφροσύνη Παπαναστασίου 2310.520.333 394 24
Πταισματοδίκης ΙΓ’ : Bάϊα Σαμαρά 2310.514.900 397 27
Πταισματοδίκης ΙΔ’ : Θ. Σιδερίδου 2310.537.737 493 13
Πταισματοδίκης ΙΕ’ : A. Στεφανίδου 2310.537.071 196 6
Πταισματοδίκης ΙΚ’ : Κ. Αγριδοπούλου 2310.554.820 339 35
Προϊσταμένος-Διευθυντής: Π.Καλλιγάς 2310.530.716 391, 495 21,15
Ποινικό Τμήμα-Ενδικα Μέσα 2310.531.436 396 26
Eπιμελητές Πταισματοδικείου   393 23
Γραφείο Αλληλογραφίας 2310.531.429 393 23Α
Αίθουσα Ολομέλειας 2310.530.790 302 32