Εφετείο Θεσσαλονίκης Εφετείο Θεσσαλονίκης

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιδιότητα

Τηλ. Εξωτερικό

Τηλ.Εσωτ.

Αρ.Γραφ.

ΕπιθεωρητήςΘ'ΔικαστικήςΠεριφέρειας

2310 507 317 – 2313311 317

7317

317

ΠρόεδροςΤριμελούςΣυμβουλίουΔιεύθυνσηςΕφετείουΘεσσαλονίκης

ΠρόεδροςΕπιτροπήςΔιοίκησηςΔιαχείρισηςκαιΛειτουργίαςΔικαστικούΜεγάρουΘεσσαλονίκης

Αντώνιος Τσαλαπόρτας, Πρόεδρος Εφετών

2310 507 321 – 2313311 321

7321

320

ΠρόεδροιΕφετών

 

 

 

Β' Πρόεδρος: Ανέστης Μηλιόπουλος

2310 507 318 – 2313311 318

7318

318

Γ'Πρόεδρος:ΑγλαΐαΚωτούλα

2310 507 331 – 2313311 331

7331

331

Δ'Πρόεδρος:ΚαλλιρόηΧειμαριού

2310 507 330 – 2313311 330

7330

330

Ε' Πρόεδρος:Μαρία Παπαγρηγοράκη

2310 507 319 – 2313311 319

7319

319

ΣΤ' Πρόεδρος:Νικόλαος Παπαδόπουλος

2310 507 316 – 2313311 316

7316

316

Ζ' Πρόεδρος:Παναγιώτα Παντελή

2310 507 335 – 2313311 335

7335

335

Η' Πρόεδρος:Σταματία Αναστασιάδου

2310 507 313 – 2313311 313

 

7313

313

Θ' Πρόεδρος:Ανδρονίκη Τυραννίδου

2310 507 314 – 2313311 314

7314

314

Ι' Πρόεδρος:Μαρία Τσιλιγκαρίδου

2310 507 332 – 2313311 332

7332

332

ΙΑ' Πρόεδρος:Βασιλική Πούρα

2310 507 310 – 2313311 310

7310

310

ΙΒ' Πρόεδρος:Αναστασία Κυριαζή

2310 507 307 – 2313311 307

7307

307

ΙΓ'Πρόεδρος:Δημητρία Περιστερίδου- Κωνσταντίνου ή Φραγκοράπτου

 

2310 507 309 – 2313311 309

 

7309

 

309

ΙΔ'Πρόεδρος:ΚωνσταντίνοςΓεωργιάδης

2310 507 310 – 2313311 310

7310

310

ΙΕ' Πρόεδρος:Ιωαννής Παπαΐωαννίδης

2310 507 332 – 2313311 332

7332

332

ΙΣΤ' Πρόεδρος:Ιωάννα Ψώνη

2310 507 309 – 2313311 309

7309

309

ΜέληΤριμελούςΣυμβουλίουΔιεύθυνσηςτουΕφετείουΘεσσαλονίκης

ΤακτικάΜέλη

Χρήστος Νάστας, Εφέτης

2310 507 322 – 2313311 322

7322

322

Κλεόβουλος - Δημήτριος Κοκκορός, Εφέτης

2310 507322 – 2313311 322

7322

322

ΑναπληρωματικάΜέλη

 

 

 

Μαρία Χασιρτζόγλου, Εφέτης

2310 507 322 – 2313311 322

7322

322

Βασίλειος Τσιούρδας, Εφέτης

2310 507 334 – 2313311 334

7334

334

ΓραφείαΕφετών

2310 507 305 – 2313311 305

7305

305

ΓραφείαΕφετών

2310 507 374 – 2313311 374

7374

305Α

ΓραφείαΕφετών

2310 507 306 – 2313311 306

7306

306

ΓραφείαΕφετών

2310 507 371 – 2313311 371

7371

307Α

ΓραφείαΕφετών

2310 507 308 – 2313311 308

7308

308

ΓραφείαΕφετών

2310 507 370 – 2313311 370

7370

309Α

ΓραφείαΕφετών

2310 507 312 – 2313311 312

7312

312

ΓραφείαΕφετών

2310 507 363 -  2313311 363

7363

312Α

ΓραφείαΕφετών

2310 507 315 – 2313311 315

 

7315

315

ΓραφείαΕφετών

2310 507 362 – 2313311 362

7362

316Α

ΓραφείαΕφετών

2310 507 375 – 2313311 375

7375

317Α

ΓραφείαΕφετών

2310 507 364 – 2313311 364

7364

319Α

ΓραφείαΕφετών

2310 507 323 – 2313311 323

7323

323

ΓραφείαΕφετών

2310 507 336 – 2313311 336

7336

323Α

ΓραφείαΕφετών

2310 507 324 – 2313311 324

7324

324

ΓραφείαΕφετών

2310 507 325 – 2313311 325

7325

325

ΓραφείαΕφετών

2310 507 326 – 2313311 326

7326

326

ΓραφείαΕφετών

2310 507 334 – 2313311 334

7334

334

ΓραφείαΕφετών

2310 507 385 – 2313311 385

7385

334Α

ΑίθουσαΟλομέλειας

2310 507 311 – 2313311 311

7311

311

ΠροϊσταμένηΔιοικητικούΤμήματοςΓραμματέαςΤριμελούςΣυμβουλίουΔιεύθυνσηςΕφετείουκαιΕπιτροπήςΔιοίκησηςΔικαστικούΜεγάρουΘεσσαλονίκης

 

Μαρία Κριτζάκη

2310 507 321 – 2313311 321- 2310 507 429 – 2313311 429

Fax: 2310 541 848

7321

7429

 

321

Γραφείο Επιθεώρησης

Θ' Δικαστικής Περιφέρειας

 

2310 507 360 – 2313311 360

 

7360

 

360

ΠρωτόκολλοΠροέδρου

2310 507 359 – 2313311 359

7359

359

ΤμήμαΛογιστικούΜηχανογράφησηςκαιΠληροφορικής/ΕιδικόΓραφείοΠρομηθειών

 

2310 507 454 – 2313311 454

 

7454

 

454

Τμήμα Βουλευμάτων

2310 507 333 – 2313311 333

7333

333

ΠολιτικοΤμήμα-ΚατάθεσηΔικογράφων,προσ- διορισμός,Δημοσίευσηπολιτικώναποφάσεων

 

2310 507 361 – 2313311 361

 

7361

 

361

Πολιτικό Τμήμα - Γραμματείς Εδρών

2310 507 328 – 2313311 328

7328

328

ΠολιτικόΤμήμα-Προκατάθεσηπροτάσεων

2310 507 327 – 2313311 327

7327

327

ΤμήμαΓενικούΑρχείου

2310 507 459 – 2313311 459

7459

459

ΤμήμαΚαθαρογραφήςπολιτικώναποφάσεων

2310 507 329 – 2313311 329

7329

329

ΤμήμαΕκκαθάρισηςποινικώνυποθέσεων- Ένδικαμέσαποινικώναποφάσεων

 

2310 507 439 – 2313311 439

 

7439

 

439

Οδοιπορικά - Μάρτυρες

2310 507 440 – 2313311 440

7440

440

Ποινικό Τμήμα- Δημοσίευσηποιν. αποφάσεων

2310 507 457 – 2313311 457

7457

457

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 437 – 2313311 437

7437

437

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 441 – 2313311 441

7441

441

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 442 – 2313311 442

7442

442

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 443 – 2313311 443

7443

443

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 445 – 2313311 445

7445

445

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 446 – 2313311 446

7446

446

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 447 – 2313311 447

7447

447

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 448 – 2313311 448

7448

448

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 449 – 2313311 449

7449

449

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 451 – 2313311 451

7451

451

ΠοινικόΤμήμα-ΓραμματείςΕδρών

2310 507 453 – 2313311 453

7453

453

ΔικαστικοίΕπιμελητές-

ΓενικόΠρωτόκολλοΓραμματείας

 

2310 507 358 – 2313311 358

 

7358

 

358

ΥπεύθυνοςΤεχνικήςΥπηρεσίας,ΜηχανολόγοςΜηχανικός(ΚωνσταντίνοςΜοσχόπουλος)

 

2310 507 455 – 2313311 455

 

7455

 

455