ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από την Τρίτη 10/11/2020, όσοι  συνήγοροι επιθυμούν την κατάθεση προτάσεων, σχετικών εγγράφων και προσθήκης στην τακτική διαδικασία, κατ΄ εξαίρεση της προβλεπόμενης έως 27/11/2020 αναστολής των προθεσμιών, μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο  54, στο τηλέφωνο 2313 311184 για ραντεβού.

Η κατάθεση των ανωτέρω θα γίνεται με ραντεβού και κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Θεσσαλονίκη 9/11/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ