Ανακοίνωση για τις ποινικές συνεδριάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης της 10/11/2020

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο