Απόφαση λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο