ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο επαναπροσδιορισμός οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί την περίοδο της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων  (13-3-2020 μέχρι 31-5-2020) και αφορούν υποθέσεις

– Αυτοκινήτων και

 έχει αρχίσει ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων Μικροδιαφορών και Υπερχρεωμένων. Όσοι είχαν σχετική υπόθεση στον μήνα Μάρτιο καλό είναι να ενημερώνονται από το solon.gov.gr.

Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής.

Συνεχίζεται ο επαναπροσδιορισμός των άλλων διαδικασιών και όταν ολοκληρωθούν θα σας ενημερώσουμε πάλι.