Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ’ Τάξεως.

Στα συνημμένα θα βρείτε την αρχή προκήρυξη καθώς και την τροποποίηση αυτής.