Διορισμός αντίκλητων δικηγόρων

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους, εφόσον επιθυμούν να διοριστούν ως αντίκλητοι δικηγόροι σε κατ’ έφεση δίκη καταδικασθέντων κατηγορουμένων που παραστάθηκαν χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση-δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την 19 Φεβρουαρίου 2024.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                                Χρήστος Ε. Βρίκος