ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 12.02.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αριθμ. 135/01.02.2024 συνεδρίασή του, επικύρωσε την από 01/02/2024, απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας η οποία συνεδρίασε στην Αθήνα, με απόλυτη απαρτία και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Όπως έχει επισημάνει η Ολομέλεια και με την από 19-1-2024 απόφασή της, η διατήρηση των υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών, η κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους δικηγόρους, η διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων του κλάδου, η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, η ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας, η προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρείες και η άρση καταχρηστικών συμπεριφορών, παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων και διεκδικήσεων του δικηγορικού σώματος.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, ουδεμία εξέλιξη έχει υπάρξει ακόμα και σε ζητήματα όπου επανειλημμένα έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και μάλιστα ενώπιον της Ολομέλειας.

Οι κυβερνητικές παλινωδίες τόσο με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανάληψη των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών όσο και με την μη αποσαφήνιση των σχετικών ζητημάτων δημιουργούν εύλογα βάσιμο προβληματισμό και ανησυχία για τις τελικές κυβερνητικές επιλογές και την εξέλιξη των πραγμάτων και συνιστούν περιφρόνηση για το δικηγορικό σώμα.

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφασίζει:

Η διάρκεια της αποχής παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 12.2.2024.

Η Ολομέλεια θα συγκληθεί εκ νέου την Τετάρτη 7.2.2024.

Να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών την μεθεπόμενη εβδομάδα σε μέρα που θα αποφασίσει η Ολομέλεια, κατά την συνεδρίασή της στις 7.2.2024, για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου και συγκεκριμένα:

– Την κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος

– Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια

– Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ

– Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ

– Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

– Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης

– Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου

Κατά την ημέρα της άνω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας η Ολομέλεια προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας την καθολική αποχή των μελών τους από τα καθήκοντά τους.

Συνημμένο το πλαίσιο της αποχής.

Συνημμένα αρχεία: