ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 3108/2023 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 2756/2023 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 11/12/2023 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 3108/2023 και ειδικός 2756/2023 αίτηση των Ε.Σ.του Σ. και Μ.Κ.του Ι. κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης κλπ για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ-Δ Τμήμα) στη δικάσιμο της 11-03-2024 (πιν. 32) , ώρα 10.00, αίθουσα 360, σύμφωνα με την από 11-12-2023 πράξη ορισμού συζήτησης .