Κατάλογος δικηγόρων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη προέδρου και Δ.Σ. στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Ο κατάλογος των δικηγόρων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη προέδρου και Δ.Σ. στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, υπάρχει στο συνημμένο αρχείο.