Δίωρες διακοπές εργασιών Δικαστικών Υπαλλήλων (09:00 – 11:00) από Δευτέρα 13.9.2021 έως και Παρασκευή 17.9.2021

Σας γνωστοποιούμε την από 31.8.2021 απόφαση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος για δίωρες διακοπές εργασιών (09:00 – 11:00) από Δευτέρα 13.9.2021 έως και Παρασκευή 17.9.2021.

Συνημμένη η ανακοίνωση της Ο.Δ.Υ.Ε.
Συνημμένα αρχεία: