ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. & ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε εκτέλεση της από 3.6.2021 Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών που υπεγράφη μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Φορέα «Ελληνικό  Κτηματολόγιο» και αφορά στη συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών προς τον Φορέα από Δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τον νομικό έλεγχο εγγραπτέων πράξεων και τη νομική υποστήριξη των συναλλασσόμενων σε Κτηματολογικά Γραφεία, καλούνται οι συνάδελφοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, με αντικείμενο τη νομοθεσία του Εθνικού Κτηματολογίου, τη λειτουργία των υπηρεσιών των Κτηματολογικών Γραφείων και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ίδια Σύμβαση, να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/b7PQb1QfavmhAbLe8 μέχρι τις 17/9/2021.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Δικηγόρων-μελών του ΔΣΘ, εφόσον το επιθυμούν, στη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθήσει για την κατάρτιση Μητρώου Νομικών Εισηγητών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης τόσο για τον νομικό έλεγχο των εγγραπτέων πράξεων όσο και για την επιτόπια υποστήριξη των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του εν λόγω Κτηματολογικού Γραφείου.

Σας γνωρίζουμε ότι για τον χρόνο διεξαγωγής (ημερομηνία έναρξης και διάρκεια) των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

        Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                             Πέτρος Ε. Σαμαράς