ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔι

Σας στέλνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγητές σε ημερίδα της ΕΣΔι , η οποία αφορά στους σπουδαστές της 27ης εκπαιδευτικής σειράς των κατευθύνσεων της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.

Συνημμένα στέλνουμε την αντίστοιχη αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους. Η θεματική της ημερίδας περιγράφεται στο κείμενο της πρόσκλησης.

Η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 13-9-2021.