Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2017

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.