ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρ­φωσης του ΔΣΘ εκπόνησε, μετά από δουλειά μηνών, Οδηγό του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η διευκόλυνση της καθημερινότητας όλων των συναδέλφων Δικηγόρων και Ασκουμένων που δραστηριοποιούνται στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με την – κατά το δυνατό- αποτύπωση του οργα­νογράμματος των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και την πα­ρουσίαση των αρμοδιοτήτων των διοικητικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, στον Οδηγό περιλαμβάνονται – καταγραφή του συνόλου των γραφεί­ων που βρίσκονται εντός του Μεγάρου ανά όροφο και δικαστήριο (πχ. Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, Εφετείο κλπ.), αναλυτική παράθεση των αρμοδιοτήτων κάθε γραφείου, του τρόπου λειτουργίας και επικοινωνίας, του ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού, των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων για την εξυπηρέτηση των πληρεξουσίων και του εκτιμώμενου χρόνου εξυπηρέτησης, ενώ στο Πα­ράρτημά του επισυνάπτονται υποδείγματα των αιτήσεων που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέ­σει. Με τον τρόπο αυτό είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση και η προετοιμασία όλων των απαραίτητων εντύπων από το γραφείο του κάθε συναδέλφου.

                Ο συντονισμός του εγχειρήματος ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρος και δύσκολος δεδομένου ότι απαιτούνταν ο συντονισμός και η απάντηση σε ερωτηματολόγια από το σύνολο των γραφείων και των υπαλλήλων. Μετά τη συγκέντρωσή τους απαιτούνταν παραπέρα διορθώσεις και καταγραφή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ανά χείρας αποτέλεσμα.

Καλή Μελέτη !

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Βρίκος Χρήστος

Σημείωση: Πατώντας Control + F (αναζήτηση) μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο έγγραφο του όρου που επιθυμείτε. Ευρετήριο όρων στη σελίδα 135.

Συνημμένα αρχεία: