Διημερίδα ΚΔΕΟΔ στα Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού δικαίου

Διημερίδα ΚΔΕΟΔ στα Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού δικαίου στην εθνική και ευρωπαική του διάσταση.
Στα συμημμένα θα βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της διμερίδας