Οδηγίες από το υπουργείο Εσωτερικών για τις εκλογές

Οδηγίες από το υπουργείο Εσωτερικών
Οι σταυροί προτίμησης στις δημοτικές-περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου

Ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπενθυμίζει όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες σχετικά με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης (σταυροδοσία) που μπορούν να θέσουν στα
ψηφοδέλτια:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Α. Για δημοτικό συμβούλιο

Α) Δήμοι χωρίς μεταβολή: Για Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, δηλαδή σε όσους δεν επήλθε καμία μεταβολή με τις διατάξεις του Καλλικράτη , ανεξαρτήτως πληθυσμού, ο εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

Β) Για δήμους με αλλαγές: Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή σε όσους συνενώθηκαν με το σχέδιο Καλλικράτης, και έχουν κατοίκους άνω των 100.000 και διαιρούνται σε δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα) ο εκλογέας μπορεί να θέσει:
1.    (α) Έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η 
εκλογική του περιφέρεια, εκλέγει μέχρι τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους
(β) Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια εκλέγει περισσότερους από τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους
2.    Έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των 
άλλων εκλογικών περιφερειών του δήμου.
Β. Για Συμβούλιο Τοπικής/ Δημοτικής Κοινότητας

Ο εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

Περιφεριακές εκλογές

Για την εκλογή των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής τους περιφέρειας, ο εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ως εξής:

Αν ο αριθμός των εδρών είναι από 1-3 τότε ο αριθμός των σταυρών είναι 1,

Αν ο αριθμός των εδρών της περιφέρειας είναι από 4-7 τότε οι σταυροί μπορεί να είναι 2

Αν ο αριθμός των εδρών είναι από 8-12 τότε οι σταυροί μπορεί να είναι 3

Και τέλος αν ο αριθμός των εδρών της εκλογικής περιφέρειας είναι 12 και πάνω τότε ο αριθμός των σταυρών μπορεί να είναι έως και 4

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διαλογή των ψήφων σε κάθε ψηφοδέλτιο ο συνολικός αριθμός των σταυρών θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ολογράφως.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
© Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.