ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ_ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4640/2019

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ_ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4640/2019
 
δείτε το συνημμένο αρχείο