ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατόπιν της μεγάλης προσέλευσης, που παρατηρήθηκε στο γραφείο καταθέσεων (206) του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και μετά από παρέμβαση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου ζήτησε από τη γραμματεία να παραλαμβάνει δικόγραφα προς κατάθεση, τα οποία θα προσδιορίζονται εντός της ημέρας, οι δε δικηγόροι δύνανται να παραλαμβάνουν τα αντίγραφα από την επομένη.

Ως εκ τούτου, όσοι συνάδελφοι δεν έχουν κατεπείγουσα ανάγκη να παραλάβουν τα αντίγραφα των δικογράφων τους αυθημερόν, μπορούν να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία.

                        Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας

            Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                            Πέτρος Ε. Σαμαράς