Δελτίο τύπου και Ψήφισμα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 5-12-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2017 συνήλθε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σ.Σ.Ε.Θ.  η οποία αποφάσισε αυτολεξεί τα εξής:

«Αποχή όλων των συμβολαιογράφων του Εφετείου Θεσσαλονίκης απ’ όλους τους πλειστηριασμούς συμβατικούς και ηλεκτρονικούς.

Αποχή από όλες ανεξαιρέτως πράξεις ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ενδεικτικά πιστοποίηση, κατάσχεση, μετατροπή σε ηλεκτρονικούς, κατάθεση εγγράφων κατάσχεσης και αναγγελίας.

Αιτήματα

1.Να μεταβιβαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα σε κρατικό φορέα.

2.Να διασφαλιστούν οι συνθήκες νομιμότητας και κύρους του θεσμού μέσα από πολιτική λύση που θα νομοθετεί για τους δανειολήπτες.

3.Να οριστεί ως τόπος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού το Ειρηνοδικείο σε ώρες λειτουργίας των δικαστηρίων.

4.Να περιοριστεί σε μία μέρα ο χρόνος διενέργειας των πλειστηριασμών.

5.Νο οριστεί επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν και οι προταθέντες από τη συνέλευση συμβολαιογράφοι που διεξάγουν πλειστηριασμούς με αρμοδιότητες:

-Την εκπόνηση προτάσεων για τροποποίηση του ΚΠολΔ

-Τη συμμετοχή στην εκπροσώπηση του συλλόγου στις δημόσιες αρχές και όπου δει

-Τη συμμετοχή σε άλλες ευρύτερες πανελλήνιες επιτροπές

-Την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

6.Να κατατεθεί πρόταση  στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επαναφορά της διάταξης του άρθρου 98 Κώδικα Συμβολαιογράφων στην προ της τροποποίησης διατύπωσής του και κατάργηση του άρθρου 98Α

 

Εντέλλεται η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο να απέχει από τη λήψη απόφασης και την υπογραφή εκ μέρους του Σ.Σ.Ε.Θ. με κάθε ιδιωτική εταιρία που αφορά την ηλεκτρονική πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Να εκδοθεί δελτίο τύπου προς όλα τα ΜΜΕ από το Δ.Σ. με την απόφαση της Γ.Σ. και το ψήφισμα που εγκρίθηκε και να σταλεί αύριο 5-12-2017. Να περιφρουρηθεί  από την επιτροπή η αποχή σε όλο το Εφετείο. Να οριστεί νέα ημέρα σύγκλησης Γ.Σ. η τακτική Γ.Σ. του Ιανουαρίου με θέμα τη διακοπή  της αποχής άλλως συνεχίζεται.

Να κοινοποιηθούν οι αποφάσεις της Γ.Σ. και του ψηφίσματος σε Υπουργό Δικαιοσύνης, Προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικείων Εφετείου Θεσσαλονίκης, Αστυνομικές Διευθύνσεις, Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών, Δικηγορικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης.»

                               Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                   Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι συμβολαιογράφοι απέχουμε από τους πλειστηριασμούς διεκδικώντας την διεξαγωγή τους σε συνθήκες νομιμότητας που δεν θα υποβιβάζουν το κύρος του θεσμού. Οι πλειστηριασμοί είναι μέρος της απονομής της δικαιοσύνης. Ο νομοθέτης μας εμπιστεύτηκε τη διενέργεια των πλειστηριασμών διότι είμαστε οι μόνοι αρμόδιοι στο Ελληνικό Δικαιικό σύστημα να τους διεξάγουμε με ασφάλεια δικαίου, με αμεροληψία και νομιμότητα. Καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας και απαιτούμε από την Πολιτεία να προβεί σε πολιτική λύση για τους δανειολήπτες ώστε να επανέλθουμε σε συνθήκες νομιμότητας.

                                    Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

               Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης