Εγγραφή δικηγόρων στον κατάλογο Νομικής Βοήθειας

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη , 6 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Στα πλαίσια της πραγμάτωσης των επιταγών του Συντάγματος (άρθρο 20 παρ.1 Σ και 25 παρ. 1 Σ) για το δικαίωμα της δικαστικής ακροάσεως , της  αρχής του Κοινωνικού Κράτους αλλά και των διεθνών υποχρεώσεών μας θεσπίστηκε ο Νόμος 3226/2004 (ΦΕΚ Α΄ 24/4.2.2004) για παροχή Νομικής Βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Με το άρθρο 31 του Ν.4274/2014 προστέθηκε στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας το άρθρο 276Α με το οποίο προβλέπεται η παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα και για το χειρισμό διοικητικών υποθέσεων.

    Οι Δικηγόροι που επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο Νομικής Βοήθειας για αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις  απόρων πολιτών και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο site της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2017.

    Οι συνάδελφοι που δεν επιθυμούν να είναι στον κατάλογο ή επιθυμούν να κάνουν οποιαδήποτε τροποποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση πρέπει να το πράξουν μέσα από το site της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων ηλεκτρονικά στην ίδια προθεσμία .

    Ο Δικηγορικός Σύλλογος συντάσσει τον πίνακα των δικηγόρων με αλφαβητική σειρά και έτσι τον  αποστέλλει ηλεκτρονικά στα αρμόδια γραφεία, τα οποία απευθύνονται σ΄ αυτόν με την εξάντληση του πίνακα.

     Διαγράφεται από τον πίνακα και δεν μπορεί, κατ΄ επιταγή του νόμου  να γραφεί στο μέλλον, δικηγόρος που αρνήθηκε να αναλάβει ή εγκατέλειψε το έργο της υπεράσπισης χωρίς σπουδαίο λόγο, κατά την κρίση του δικαστή ή του προέδρου του Δικαστηρίου. Κάθε δικηγόρος μπορεί να χρεωθεί μία μόνο υπόθεση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης