ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!!

ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ-ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

 (100-130 ΗΜΕΡΩΝ)

 11-12-2017

27-12-2017

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

60 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ

80 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ