Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση της από 6-10-2022 απόφασης του Διοικητικου Συμβουλίου

Θεσσαλονίκη 12-10-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. αποσκοπώντας στην ορθή και διαφανή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Συλλόγου μας και κατόπιν σχετικών αναφορών που είχαν υποβληθεί από μέλη του προηγούμενου αλλά και του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους να προβεί στον έλεγχο συγκεκριμένων δαπανών που είχαν γίνει κατά την περίοδο της πανδημίας κατά τα έτη 2020-2021, για την αγορά αντισηπτικών προϊόντων και τη διενέργεια απολυμάνσεων στο Δικαστικό Μέγαρο. Προς τούτο ανέθεσε σε διαπαραταξιακή επιτροπή, που συστάθηκε για το λόγο αυτό, τον έλεγχο των σχετικών δαπανών. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού διερεύνησε ενδελεχώς όλα τα στοιχεία, συνέταξε και υπέβαλε αρμοδίως το πόρισμα της στο Δ.Σ., καταλήγοντας σε συγκεκριμένα συμπεράσματα ως προς τη νομιμότητα των δαπανών που της ανατέθηκε να ελέγξει.

Δεδομένων όσων περιγράφονταν στο εν λόγω πόρισμα, το μέλος του ΔΣ που είχε αναμειχθεί στις επίμαχες συναλλαγές, προέβη σε δημόσια κατάθεση του ποσού των 105.334,02 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κοινοποιώντας και σχετικό εξώδικο προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διατυπώνοντας εντούτοις επιφυλάξεις υπέρ των δικαιωμάτων του.

Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι κατά την κρίση του Δ.Σ., δεν ήταν προσήκουσα η καταβολή, στη συνεδρίαση της 6.10.2022 αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. η υποβολή έγκλησης για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις εναντίον του, κατά την γνώμη του, υπαιτίου κατά τις ενδείξεις προσώπου, στην οποία θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς και την  κίνηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αποκατάσταση της προσδιορισθείσας ζημίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Καθιστούμε σαφές ότι το Δ.Σ δεν πρόκειται να συμμετάσχει με κανένα τρόπο σε διαδικασίες εκτός θεσμικών ορίων και δεοντολογίας.

Δεσμεύεται να λειτουργήσει με υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη συναίσθηση του ρόλου του προασπιζόμενο με το βέλτιστο τρόπο, την περιουσία του Συλλόγου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση των νόμιμων  συμφερόντων του και επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη.