Πρόσκληση εκδήλωσης Ένωσης Αστικολόγων 20.10.2022 Εισαγωγή στο νέο δίκαιο της πώλησης (ν.4967/2022)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: