ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 77/30.08.2022 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων της έδρας του Εφετείου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

O διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 θα διεξαχθεί προφορικά σε γκρουπ τουλάχιστον επτά  (7) εξεταζομένων στις αίθουσες των ακροατηρίων του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 3-5) κατά τις ημερομηνίες 22-23 Οκτωβρίου 2022 και 5-6 Νοεμβρίου 2022. Η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά τμήματα  θα γίνει βάσει αλφαβητικής κατάταξης και το πρόγραμμα εξέτασης ανά υποψήφιο θα ανακοινωθεί ύστερα από συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής. Η εξέταση εκάστου υποψηφίου θα ολοκληρώνεται εντός του ιδίου διημέρου (δηλαδή είτε στις 22-23 Οκτωβρίου είτε στις 5-6 Νοεμβρίου).

Υποψήφιοι με σοβαρό κώλυμα εξέτασης σε όποια από τις άνω ημερομηνίες, δικαιούνται να υποβάλουν προς την Οργανωτική Επιτροπή μέσω email ([email protected]) αίτηση γνωστοποίησης κωλύματος, συνοδευόμενη απαραιτήτως από τα σχετικά δικαιολογητικά έως την Παρασκευή, 14-10-2021. Αίτηση που τυχόν θα περιέλθει αργότερα δε θα λαμβάνεται υπόψη, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια κλπ). Εφόσον η αίτηση του υποψηφίου γίνει δεκτή, η εξέτασή του θα λαμβάνει χώρα σε χρόνο που θα καθορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τηρούν πλήρως όλα τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύουν κατά το χρόνο διεξαγωγής τους, και θα ανακοινωθούν νωρίτερα από την Οργανωτική Επιτροπή.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα λάβει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας ενάντια στον Covid-19.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης  Χ. Στεφάνου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ασημίνα Στρίμπα, Πρόεδρος ΔΣ Κατερίνης

Χρήστος Παππάς, Μέλος Δ.Σ Θεσσαλονίκης