ΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚ

Το ΔΕΚ δικαιώνει τους Έλληνες Φαρμακοποιούς
2/6/2010 9:47:19 πμ

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκανε δεκτούς, με απόφασή του, τους δημογραφικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς που ισχύουν ως κριτήρια ίδρυσης φαρμακείων στην Ελλάδα. Η απόφαση έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα εμπόδιο στη διαδικασία απελευθέρωσης του φαρμακευτικού κλάδου. Το ΔΕΚ δέχθηκε ότι με τις συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις, εξυπηρετείται η προοπτική διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και της καλής ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπλέον, το Δικαστήριο συμπεραίνει ότι τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια δεν αντίκεινται στην ελευθερία εγκατάστασης και η ύπαρξη τους σε ένα ελάχιστο όριο διασφαλίζει επαρκείς φαρμακευτικές υπηρεσίες.