ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ ΚΑΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ ΚΑΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, που συνήλθε εκτάκτως στην Αθήνα στις 4.6.2010 αποφάσισε:
ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ ΚΑΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για:

1) Το Φορολογικό
2) Το Ασφαλιστικό
3) Την απελευθέρωση του επαγγέλματος.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Χ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΛΠ).