ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ρ Α Ξ Ι Α
« Κ/Ξ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  Γ. Γεννηματά 54  55134  Φοίνικας
Τ. 2310.496800 F. 2310.496880  [email protected]  www.geoanalysis.gr

Αρ. Πρωτ. 2254/22-12-2014

Προς: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ
Τηλ: 2310 500860
Email: [email protected]
Fax:

ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αξιότιμες/οι κυρίες κύριοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Θεσσαλονίκης χορηγεί αντίγραφα των αποφάσεων των Επιτροπών Ενστάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης , οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της εξέτασης των αντίστοιχων ενστάσεων που υπέβαλαν οι δικαιούχοι για τα ακίνητά τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της μελέτης «Β’ Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

Τα αντίγραφα χορηγούνται κατόπιν υποβολής στο Γραφείο Κτηματογράφησης της σχετικής αίτησης χορήγησης αντιγράφων από τον ενιστάμενο ή θιγόμενο και από όποιον έχει έννομο συμφέρον ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτών.

Μπορείτε να τα παραλάβετε με τους εξής τρόπους:

· Άμεση παραλαβή από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

· Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για λήψη απόφασης στο www.KTHMA.gr και παραλαβή των αντιγράφων από το Γραφείο Κτηματογράφησης με ραντεβού.

· Παραλαβή των αντιγράφων στο e-mail ή στο fax σας. Τα αντίγραφα που αποστέλλονται με email ή fax είναι για το αρχείο σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα προσκομίσετε σε Υπηρεσία ή Δικαστήριο μπορείτε να παραλάβετε επίσημο αντίγραφο τους από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους τρόπους υποβολής της αίτησης και χορήγησης των αντιγράφων μπορείτε να βρείτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.kthma.gr και στο τηλέφωνο του Γραφείου Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης 2310286661.

Θεσσαλονίκη, 22/12/2014
Με εκτίμηση
Για την Κοινοπραξία
Ο κοινός εκπρόσωπος

Σαββίδης Κυριάκος