Νέοι κύκλοι εκπαίδευσης του ΙΚΔΘ στις 26/1/2015 – 31/1/2015, 9/3/2015 – 14/3/2015 & 20/4/2015 – 25/4/2015

Ανακοινώνονται οι νέοι κύκλοι εκπαίδευσης του ΙΚΔΘ στις 26/1/2015 – 31/1/2015, 9/3/2015 – 14/3/2015 & 20/4/2015 – 25/4/2015

Έναρξη αιτήσεων από Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ