Κατάρτιση πίνακα Διδασκόντων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων 20/12/2014

Κατάθεση αιτήσεων στο Πρωτόκολλο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης