Αναστολή των εργασιών υποβολής και παραλαβής αιτήσεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης – ΕΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: