Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995 για κατοίκους εσωτερικού.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: