Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995 για κατοίκους εσωτερικού, εξωτερικού και για το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.

Συνημμένα αρχεία: