Άρση των μέτρων αναστολής των επισκέψεων των συνηγόρων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, λόγω της πανδημίας του COVID-19

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: