ΑΠΟΦΑΣΗ 59/13-12-2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στα συνημμένα θα βρείτε την 59/13-12-2020 απόφαση του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης