Αποστολή στοιχείων υποψηφίων στις εκλογές δικηγόρων, μελών του Δ.Σ.Θ.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να ενημερώσει τα μέλη του, για τους δικηγόρους – μέλη του Δ.Σ.Θ. που είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες εκλογές (Περιφερειακές, Δημοτικές). Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι μέλη του Δ.Σ.Θ. να αποστείλουν στο email diavoulefsi.dsth@gmail.com  συμπληρωμένο το συνημμένο φύλλο εργασίας καθώς και μία φωτογραφία τους, έως  την  Παρασκευή 29/9/2023 και ώρα 12.00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία: