Αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΘ της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την 14.4.2020 με τηλεδιάσκεψη

Το ΔΣ του ΔΣΘ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη, 14.4.2020, με θέμα ΗΔ: «Αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν ανακύψει στον κλάδο από τα έκτακτα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Αποτίμηση των έως σήμερα ληφθέντων μέτρων στήριξης του κλάδου και λήψη σχετικών αποφάσεων» και έλαβε ομόφωνα την εξής απόφαση:

Σήμερα, ένα μήνα μετά την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας, στα πλαίσια της πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης και των αναγκαίων μέτρων πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, έχουμε πλέον μία πιο σαφή εικόνα για τα μέτρα στήριξης του κλάδου.

Το δικηγορικό σώμα ήταν ο πρώτος κλάδος αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που, λόγω του καίριου πλήγματος που δέχθηκε και της πλήρους αδυναμίας άσκησης του επαγγέλματός του, ζήτησε από την Πολιτεία τη λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης. Η Συντονιστική και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και το σύνολο των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση των σχετικών αιτημάτων και στη διαμόρφωση της ενιαίας θέσης της Ολομέλειας, ήταν μάλιστα ο πρώτος Σύλλογος πανελλαδικά που με την υπ’ αριθ. 140/20-3-2020 ομόφωνη απόφασή του ζήτησε θεσμικά από την Πολιτεία την άμεση λήψη κάθε πρόσφορου και αναγκαίου μέτρου για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και του δικηγορικού σώματος εν γένει.

Ως αποτέλεσμα της κινητοποίησης αυτής, ήλθε η άμεση ένταξη των δικηγόρων στους πληττόμενους επαγγελματικούς κλάδους και η αρχική δέσμευση της Πολιτείας για ένταξή τους και στο επίδομα των 800 €. Ο ΔΣΘ και το δικηγορικό σώμα εν γένει αντέδρασαν έντονα στην εν συνεχεία εξαίρεση των δικηγόρων από το επίδομα των 800 € τον μήνα Απρίλιο. Ωστόσο, κατόπιν της επίμονης και συλλογικής προσπάθειάς μας, η Πολιτεία θεσμοθέτησε μία δέσμη μέτρων για την οικονομική στήριξη των συναδέλφων, που είναι πρωτοφανής για τον κλάδο μας και που περιλαμβάνει: αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, άλλως έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής, προγράμματα τηλεκατάρτισης με επιδότηση 600 € τον Απρίλιο, συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα του συνόλου των εγγεγραμμένων στα μητρώα των Συλλόγων συναδέλφων (μελών δικηγορικών εταιρειών, εμμίσθων με κλειστά βιβλία, ασκούμενων δικηγόρων), υπαγωγή των δικηγόρων στο μέτρο καταβολής μειωμένου ενοικίου (60%) για την επαγγελματική στέγη για τον Απρίλιο, ενώ έχει εξαγγελθεί και αναμένεται η καταβολή του επιδόματος των 800 € σε όλους τους δικηγόρους τον μήνα Μάϊο. Σημειωτέον ότι, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί, τα ανωτέρω ποσά των 600 € + 800 € αποτελούν ποσά που χαρακτηρίζονται ως αποζημίωση και είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Σε συνέχεια των παραπάνω μέτρων και προς συμπλήρωση αυτών, Δικηγορικοί Σύλλογοι ανά τη χώρα ενεργοποίησαν σχετικές διαδικασίες και λογαριασμούς που τηρούν, με βάση παλαιότερες αποφάσεις των ΔΣ τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι περιφερειακοί Σύλλογοι, που με παλαιότερες αποφάσεις τους είχαν προκρίνει την μερική αναδιανομή των εισπράξεων των μελών τους, μέσω της διανομής μερίσματος στα μέλη τους, διένειμαν αυτό νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο, προς διευκόλυνση των μελών τους. Έτσι, π.χ. ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο οποίος διανέμει κάθε έτος μέρισμα στα μέλη του, που προέρχεται από θεσμοθετημένη παρακράτηση σε όλες τις προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής και ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού αναφοράς, καθώς και σε παρακράτηση ποσοστού 50% επί των αμοιβών σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων, έλαβε απόφαση για την χορήγηση του μερίσματος νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο. Εξάλλου, σε άλλους Συλλόγους, όπως στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στον οποίο με βάση παλαιότερη απόφαση του ΔΣ τηρείται λογαριασμός αλληλοβοήθειας των μελών του, λήφθηκε απόφαση για τη διανομή του ποσού που έχει συγκεντρωθεί στον εν λόγω λογαριασμό, στις περισσότερο ευπαθείς ομάδες των μελών του.

Επειδή, στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης δεν είχε κατά το παρελθόν προβλεφθεί αντίστοιχος με τους προαναφερθέντες λογαριασμός, καθώς ούτε παρακρατείται ποσοστό επί των παραστάσεων ώστε να διανέμεται μέρισμα, αλλά και ούτε είχε προβλεφθεί η δημιουργία λογαριασμού αλληλοβοήθειας για την υποστήριξη των πλέον ευπαθών ομάδων των μελών του Συλλόγου. Ο μοναδικός λογαριασμός, που έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά, είναι ο ειδικός διανεμητικός λογαριασμός των νέων δικηγόρων. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και προκειμένου να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα στήριξης των μελών του Συλλόγου μας, αποφασίζεται:

1.    Η πρόωρη διανομή του ποσού που έχει συγκεντρωθεί στον ειδικό διανεμητικό λογαριασμό των νέων δικηγόρων στους δικαιούχους. Όπως προεκτέθηκε, ο εν λόγω λογαριασμός αποτελεί τον μοναδικό αντίστοιχο με αυτόν που τηρείται σε άλλους Συλλόγους για τη διανομή μερίσματος και μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί.

2.    Η απαλλαγή των μελών από την υποχρέωση καταβολής της τρέχουσας ετήσιας εισφοράς εγγραφής στον Σύλλογο (έτους 2020). Για τους συναδέλφους που έχουν ήδη καταβάλει την εισφορά τους, παρέχεται η δυνατότητα είτε επιστροφής είτε συμψηφισμού με υπάρχουσες ή μέλλουσες οφειλές. Αιτήματα επιστροφής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 31.5.2020. Υπενθυμίζεται ότι οι ενήμεροι συνάδελφοι, όπως πλέον θα θεωρούνται όλοι κατά το τρέχον έτος, λαμβάνουν από τον ΔΣΘ εντελώς δωρεάν: 1. συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS, 2. συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΣΟΛΩΝ, 3. συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ του ΔΣΑ, 4. πρόσβαση στο σύνολο της ύλης του Νομικού Περιοδικού του Συλλόγου «Αρμενόπουλος» και 5. συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Δεδομένων Sakkoulas-Online, του εκδοτικού οίκου Σάκκουλα, για πρώτη φορά φέτος, σύμφωνα με προσφάτως συναφθείσα σύμβαση, με όρους που θα ανακοινωθούν στο αμέσως προσεχές μέλλον. Έτσι, όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου λαμβάνουν την πληρέστερη ηλεκτρονική νομική βιβλιοθήκη, αξίας πολλαπλάσιας της ετήσιας συνδρομής. Εξυπακούεται, ότι όλα τα μέλη του Συλλόγου λαμβάνουν επιπρόσθετα το ημερολόγιο του 2020, τον τηλεφωνικό κατάλογο μελών του 2020, ειδικά δε για φέτος και τους νέους Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2019 κατέβαλαν την εισφορά τους 4.350 μέλη και εισπράχθηκε ποσό 340.740,00 €, κατά το τρέχον δε έτος αναμενόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων που καταβάλουν την εισφορά τους, λόγω της χορήγησης για πρώτη φορά δωρεάν ωρών συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Δεδομένων Sakkoulas-Online, καθώς και των νέων Κωδίκων (ΠΚ και ΚΠοινΔ).

3.    Το ΔΣ διαπιστώνει την ανάγκη δημιουργίας ενός λογαριασμού αλληλοβοήθειας του ΔΣΘ και αποφασίζει τη σύσταση επιτροπής συμβούλων, που θα υποβάλλει προς ψήφιση στο επόμενο ΔΣ Κανονισμό λειτουργίας του λογαριασμού.

Τέλος, ο ΔΣΘ αναμένει την υλοποίηση της δέσμευσης για καταβολή του επιδόματος των 800 € τον Μάϊο και συνεχίζει να διεκδικεί μέτρα στήριξης των συναδέλφων, που περιλαμβάνουν την αξιοποίηση του ειδικού λογαριασμού του ΟΑΕΔ που έχει διαμορφωθεί με εισφορές δικηγόρων, την άμεση εκκαθάριση και πληρωμή των αμοιβών της νομικής βοήθειας προς τους συναδέλφους από το ΤΑΧΔΙΚ (μάλιστα με την παραχώρηση υπαλλήλων από την Ολομέλεια), την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και κυρίως την άμεση προώθηση και εφαρμογή μέτρων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, που θα επιτρέψουν στους δικηγόρους να ασκούν μέρος έστω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας από απόσταση, στα πλαίσια δε αυτά προωθείται στα συναρμόδια Υπουργεία το αίτημα για τη χορήγηση, στο αμέσως προσεχές μέλλον, ψηφιακών υπογραφών στο σύνολο των δικηγόρων με νέα σύγχρονη διαδικασία μέσω Η/Υ, που δεν θα απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία και τη χρήση usb-token.