Ενημέρωση για προγράμματα τηλεκατάρτισης (voucher)

Ενημέρωση για προγράμματα τηλεκατάρτισης (voucher)

1.Σύμφωνα με νεότερη απόφαση του υπουργείου Εργασίας, οι  προθεσμίες υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων τροποποιούνται ως  εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (συμπλήρωση και υποβολή αίτησης από τον ίδιο τον ωφελούμενο)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β (υποβολή αίτησης μέσω εξουσιοδότησης σε ΚΕΚ)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

2. Προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για την επίλυση προβλημάτων που παρατηρήθηκαν με τη λειτουργία της πλατφόρμας, ο ΔΣΘ απέστειλε στην επιτελική δομή ΕΣΠΑ τη συνημμένη επιστολή.

 

 

Συνημμένα αρχεία: