Αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά την συνεδρίαση της στις 9.11.2018

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.