ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το ενημερωτικό σημείωμα του κ Ευστάθιου Μπακάλη, Δικηγόρου Αθηνών,Φορολογικού Συμβούλου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που αφορά στον επαγγελματικό λογαριασμό.

Εφιστούμε την προσοχή ότι, με βάση τα μέχρι τώρα ισχύοντα η δήλωση του άνω επαγγελματικού λογαριασμού θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 12.12.2018