Αποφάσεις Διοικήσεων Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

Σας αποστέλλουμε τις από 3.11.2020 Αποφάσεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λειτουργία τους κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής