Απεύθυνση Προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απεύθυνση Προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Με μία ιδιαιτέρως σημαντική απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ΠολΠρΑθ 1599/2020) ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και απηύθυνε μία σειρά από προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Στην πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη συνετέλεσαν τόσο η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με το από 12.5.2019 ψήφισμά της, στο οποίο διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με την νομική ορθότητα της λύσης που δόθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την απόφαση 4/2019 για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, όσο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το Δ.Σ. του οποίου, συνεκτιμώντας τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του προβλήματος στη χώρα μας και σε συνέχεια του ως άνω ψηφίσματος, αποφάσισε ομόφωνα και προχώρησε στην άσκηση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Αρείου Πάγου υπέρ των αναιρεσειουσών Ενώσεων Καταναλωτών υποστηρίζοντας το αίτημα των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου για την απεύθυνση προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ.

Με δεδομένο ότι το ζήτημα αφορά δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις δανειοληπτών, πολλές εκ των οποίων είναι επίδικες, ο Δ.Σ.Θ. θεώρησε ότι ο σεβασμός στην ενωσιακή δικαιοταξία επέβαλε την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος προς το ΔΕΕ, ώστε να υπάρξει η αναγκαία ασφάλεια δικαίου και το σύνολο των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων να επιλυθούν κατά τρόπο οριστικό, σαφή και ανεπίδεκτο αμφίσημων αναγνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως άλλωστε έχει ήδη συμβεί σε πολλά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στις 13 Ιανουαρίου 2020, ενώπιον του Άρειου Πάγου (Α1 τμήμα) συζητήθηκε η πρόσθετη παρέμβαση του ΔΣΘ μαζί με την αναίρεση των καταναλωτικών ενώσεων. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αναμένει την απόφαση και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά κάθε νομικό ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος.