Επείγουσα ανακοίνωση για έκτακτα μέτρα προστασίας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών – Ρυθμίσεις για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων Θεσσαλονίκης από 3.11.2020 έως 17.11.2020

Επείγουσα ανακοίνωση για έκτακτα μέτρα προστασίας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών – Ρυθμίσεις για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων Θεσσαλονίκης από 3.11.2020 έως 17.11.2020

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/Γ.Π.Οικ.69919/2.11.2020 ΚΥΑ με τίτλο Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων της ΠΕ Θεσσαλονίκης και που ισχύει κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05:59.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της εν λόγω ΚΥΑ, οι εργασίες των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης τίθενται σε αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο εν λόγω Παράρτημα, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ΚΥΑ.

Επίσης, επισημαίνεται ότι, παρά τον περιορισμό κυκλοφορίας που επιβάλλεται με την ΚΥΑ, σύμφωνα με το άρθρο Τρίτο επιτρέπονται οι μετακινήσεις, κατά τις ώρες 05:00 έως 21:00, μεταξύ άλλων, από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλυτικά προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο (στις περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων απαιτείται αστυνομική ταυτότητα και βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που εκδίδεται από τον ίδιο τον αυτοαπασχολούμενο και περιέχει ονοματεπώνυμο, τόπο κατοικίας, τόπο εργασίας, ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης).

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο Πέμπτο απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας, εξαιρουμένων των μετακινήσεων από και προς την εργασία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.

Σημειώνεται ότι, πέραν του χρονικού διαστήματος της αναστολής, που δεν προσμετράται στις δικαστικές και νόμιμες προθεσμίες, κατόπιν συνεννόησης του ΔΣΘ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναμένεται η έκδοση ΠΝΠ με την οποία θα παρέχεται επιπρόσθετη προθεσμία, κατά τρόπο ανάλογο με τη διάταξη του άρθρου 74 Ν. 4690/2020.

Με βάση τα ισχύοντα σήμερα, η επαναλειτουργία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης θα καταστεί εφικτή όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέψουν την άρση του lockdown και την ένταξη της ΠΕ Θεσσαλονίκης στο επίπεδο υψηλού κινδύνου.

Τέλος, ο ΔΣΘ πέρα από τα μέτρα που ήδη προωθούνται από όλους τους Συλλόγους της χώρας και την Ολομέλεια (επίδομα μέσω ΟΑΕΔ, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, μείωση ενοικίων κλπ.) προχωρά άμεσα στη διεκδίκηση επιπρόσθετων μέτρων στήριξης για τα μέλη του, λόγω των συνεπειών του τοπικού lockdown.

Μπορείτε να δείτε την ΚΥΑ στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TTszIedoeRMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte5v6a8eYI5KsBk4QEoH4naJPZU3IUVrnZD-et-mVA1f&fbclid=IwAR1zN_IGJ-SMIoqrcvYspEO5Eb1mFzqrOIu85JpCpsM0ypzHEh1dxiRqxIs