ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΝ 19/11/2012 ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σε συνεδρίασή του την 15.11.2012, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης από την άσκηση των καθηκόντων τους την
19.11.2012 στο Ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.