Ανακοίνωση Επιτροπής Πολιτισμού Δ.Σ.Θ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Πολιτισμού του Δ.Σ.Θ. καλεί τους Συναδέλφους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετάσχουν σε μελλοντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις της Επιτροπής, όπως και ειδικότερα σε ομάδες π.χ. θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής, ποίησης και λοιπών άλλων εκδηλώσεων, να το δηλώσουν στο γραφείο 12 του Δ.Σ.Θ. (Δημόσιες Σχέσεις).

Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση στην οποία να αναφέρουν τον τομέα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

 Για την Επιτροπή Πολιτισμού,

Η Πρόεδρος

Σοφία Παπαλεξίου