ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 21/11, 22/11, 26/11, 27/11, 6/12 ΚΑΙ 7/12/2012

AΠOΦΑΣΗ OΛOMΕΛΕΙΑΣ ΠPOEΔΡΩΝ ΔIKHΓΟΡΙΚΩΝ ΣYΛΛΟΓΩΝ:
ΠANEΛΛΑΔΙKH AΠOXH ΔIKHΓΟΡΩΝ

  • ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2012 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2012
  • ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2012 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 27/11/2012
  • ΠΕΜΤΗ 6/12/2012 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2012

ΓIA THN AΠEΛΛΕΥΘΕΡΩΣΗ TOY ΔIKΗΓΟΡΙΚΟΥ EΠAΓΓΕΛΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΤA ΦOPΟΛΟΓΙΚΑ METPA